Földhivatali munkák

Ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező földmérési munkák

Szolgáltatásaink

Épületfeltüntetés/bontás

Új épület építése, vagy meglévő bővítését követően a változásokat fel kell tüntetni az ingatlan-nyilvántartásban.

Az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő, de a természetben elbontott épület esetében épület bontási vázrajz készítése szükséges, abban az esetben ha földrészleten maradt még építmény.

Telekalakítás

Földrészletek határvonalának változásához szükséges földmérési dokumentáció készítése. Telekalakítás tárgya lehet megosztás, összevonás, telekhatár-rendezés, telekcsoport újraosztás

Szolgalmi jog

A szolgalmi jog más tulajdonát képező ingatlan valamilyen célú és mértékű használatának jogát jelenti. A telki szolgalom az ingatlanhoz kapcsolódik, nem pedig a tulajdonoshoz

Földrészlethatár kitűzés

A földrészlet ingatlan-nyilvántartási jogi határpontjainak – megrendelői igény esetén egyéb pontjainak – helyszíni azonosítása, illetve megjelölése

Használati megosztás

A földrészleten belüli használati rend rögzítése.

Művelési ág változás

Ha a földrészlet egy részének művelési ága megváltozik, akkor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez változási vázrajz készítése szükséges.

Fekvéshatár változás

Adott földrészlet fekvésének megváltoztatásához szükséges változási vázrajz készítése, amelyhez a település képviselő testületének hozzájárulása szükséges.

Alaprajz

Társasház alapításhoz/módosításhoz szükséges földmérési munkarészek készítése

Kapcsolat

Keressen telefonon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között, vagy írjon e-mailt, 72 órán belül válaszolok.

}

Nyitva tartás

Telefonos egyeztetés alapján

Telefonszám